Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Zmluvy 2020

10.12.2020 - Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra - TOPSET Solution s.r.o. str. 1.

04.12.2020 - Kúpna zmluva - Vladimír Beňák, Pavol Beňák, Ing. Elena Vizváryová str. 1.

30.11.2020 - Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR, Bratislava str. 1.

30.11.2020 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Roman Petráš str. 1.

24.11.2020 - Kúpna zmluva - Ing. Pavel Černý str. 1.

29.10.2020 - Dohoda č. 20/07/54X/18 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest - ÚPSVaR Senica str. 1.

12.10.2020 - Dodatok k zmluve o dielo č. 93/2020 - FONDSTAV s.r.o. str. 1.

09.10.2020 - Zmluva o dielo č. 93/2020 - FONDSTAV s.r.o. str. 1.

25.09.2020 - Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb - Flexibiznis účtu - VÚB, a.s. BA str. 1.

23.09.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy - Západoslovenská distrubučná a.s., BA str. 1.

17.09.2020 - Kúpna zmluva - Vladimír Jankovič str. 1.

07.09.2020 - Kúpna zmluva č. 2400995675 - O2 Slovakia, s.r.o. str. 1.

04.09.2020 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Gabriel Poláček, Bibiána Trnková str. 1.

04.09.2020 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Peter Skala, PaedDr. Mária Skalová str. 1.

04.09.2020 - Kúpna zmluva - Tomáš Méri str. 1.

04.09.2020 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Ľubica Majdová str. 1.

31.08.2020 - Zmluva o dielo - Marián Němec str. 1.

28.08.2020 - Kúpna zmluva - Michal Horinka str. 1.

20.08.2020 - Návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy - povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Kooperativa poisťovňa, a.s. str. 1.

11.08.2020 - Zmluva o zabezečení poskytovania stravovania pre zamestnancov - DOXX - Stravné lístky, s.r.o. Žilina str. 1.

10.08.2020 - Kúpno-predajná zmluva - Ing. Ján Varga str. 1.

23.07.2020 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN č. 1/2018 - Telovýchovná jednota Družstevník Smolinské str. 1.

16.07.2020 - Kúpna zmluva - Viera Jurkovičová, Jozef Masár, Ladislav Masár, Hanna Bauer s. r. o. str. 1.

08.07.2020 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Roman Valachovič, Silvia Štítna str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137588 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137589 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137590 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137591 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137593 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137595 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137596 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137598 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137600 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137601 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137605 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

01.07.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 11 str. 1.

01.07.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 4 str. 1.

30.06.2020 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Daniel Deščík str. 1.

30.06.2020 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Helena Juchová - Deščíková str. 1.

30.06.2020 - Kúpna zmluva - Milan Zaňát, Kristína Zaňátová str. 1.

29.06.2020 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Michaela Tomečková, Marek Kling str. 1.

23.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.12) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

23.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.10) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

23.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.9) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

23.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.8) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

23.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.7) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

23.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.6) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

23.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.5) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

23.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.4) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

23.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.2) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

18.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.11) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

18.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.3) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

18.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.1) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

15.06.2020 - Zmluva č.09/PRcov/OAaVP/451 8/2020 o poskytnutí účelovej dotácie - Trnavský samosprávny kraj Trnava str. 1.

15.06.2020 - Kúpna zmluva - Anastázia Masárová, Vojtech Ovečka str. 1.

08.06.2020 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa VZN č. 1/2018 - Kynologický klub Smolinské str. 1.

08.06.2020 - Záložná zmluva č. 200/192/2018 - Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava str. 1.

02.06.2020 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa VZN č. 1/2018 - Poľovnícke združenie Smolinské str. 1.

02.05.2020 - Zmluva o nájme bytu str. 1.

30.04.2020 - Kúpna zmluva - Ing. Ján Hudák str. 1.

27.04.2020 - Kúpna zmluva - Lukáš Rehák str. 1.

24.04.2020 - Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytovaní služieb - Synagóga Šaštín str. 1.

24.04.2020 - Kúpna zmluva - Branislav Kavecký, Monika Kavecká str. 1.

24.04.2020 - Kúpna zmluva - Ján Gáži, Vladimíra Gážiová str. 1.

15.04.2020 - Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete - SPP - distribúcia, a.s. str. 1.

08.04.2020 - Kúpna zmluva - Michal Horinka str. 1.

07.04.2020 - Kúpna zmluva - Vojtech Ovečka, Andrea Zemánková, Anton Dvrorský str. 1.

03.04.2020 - Zmluva č. 320 0854 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR str. 1.

25.03.2020 - Kúpno-predajná zmluva - Libuša Csernáková str. 1.

24.03.2020 - Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. S031100014 - FCC Slovensko, s.r.o., Zohor str. 1, str. 2.

21.03.2020 - Záložná zmluva č. 0059-PRB/2018/Z - Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava str. 1.

17.03.2020 - Kúpna zmluva - Mgr. Milan Rusnák, Mgr. Beatrica Rusnáková str. 1.

13.03.2020 - Kúpna zmluva - Tomáš Božik, Júlia Božiková str. 1.

13.03.2020 - Dodatok kukúpnej zmluve - Masár Ladislav, Masárová Margita str. 1.

12.03.2020 - Zmluva o dielo: Rekonštrukcia ústredného vykurovania v MŠ a ZŠ Smolinské - ŠIMLINGER, spol. s r.o. str. 1.

11.03.2020 - Dohoda č. 20/07/010/3 o pomoci v hmotnej núdzi - ÚPSVaR Senica str. 1.

02.03.2020 - Kúpna zmluva - Ing. Peter Mráz, Ing. arch. Viera Mrázová, PhD. str. 1.

02.03.2020 - Kúpna zmluva - Mgr. Ľudmila Machová str. 1.

02.03.2020 - Kúpna zmluva - Milan Masár, Mgr. Petra Masárová str. 1.

02.03.2020 - Kúpna zmluva - Emil Bernáth str. 1.

19.02.2020 - Dohoda č. 20/07/50J/2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - ÚPSVaR Bratislava str. 1.

12.02.2020 - Kúpna zmluva - Masár Ladislav, Masárová Margita str. 1.

04.02.2020 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - SWAN, a.s.str. 1.

03.02.2020 - Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002951 - Ministerstvo vnútra SR str. 1.

20.01.2020 - Kúpna zmluva - Milan Žáčik, Anna Žáčiková, Obec Smolinské, Margita Hrubšová str. 1.

16.01.2020 - Mandátna zmluva - Službyt, spol. s r.o. str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 12 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 11 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 10 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 9 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 8 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 7 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 6 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 5 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 4 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 3 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 2 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 1 str. 1.

 

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám