Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Jednoduché pozemkové úpravy

Vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Smolinské bolo schválené rozhodnutím č.j.:OÚ-SE-PLO-2018/000421/JPÚ-schválenie/SRN z 6.6.2018 a zverejnené Verejnou vyhláškou č.10/2018:
Vyhláška č. 10/2018.

Nariadenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Smolinské bolo zverejnené Verejnou vyhláškou č.8/2018 z 16.4.2018, č.j.: OÚ-SE-PLO-2018/000421/JPÚ-vykonanie/SRN:
Vyhláška č. 8/2018.

Projekt jednoduchých pozemkových úprav bol schválený Verejnou vyhláškou č.6/2018 z 10.4.2018 č.j.OÚ-SE-PLO-2018/000421/RNS-schválenie/SRN:
Vyhláška č. 6/2018.

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Smolinské bol zverejnený Verejnou vyhláškou č.01/2018 z 8.2.2018 č.j.:OU SE PLO-2018/000421/zverejnenie RNS/SRN:
Vyhláška č. 1/2018, prílohy.

Vyhláška č. 14/2017 - Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov Projektu jednoduchých pozemkových úprav

Vyhláška č. 11/2017 - Oznámenie o ukončení platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov

Vyhláška č. 10/2017 - Zverejnenie návrhu Zásad pre umiestnenie nových pozemkov Projektu jednoduchých poz. úprav

Vyhláška č. 05/2017 - Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia Projektu jednoduchých poz. úprav

Návrh - všeobecných zásad funkčného usporiadania územia JPÚ Smolinské

Vyhláška č. 04/2017 - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia Projektu jednoduchých poz. úprav

Vyhláška č. 02/2017 - Schválenie registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých poz. úprav

Vyhláška č. 01/2017 - Register pôvodného stavu Projektu jednoduchých poz. úprav

Úvodná strana RPS, Mapa RPS, Technická správa RPS, Obsah RPS, Sprievodná správa.

Výpis pre DD, Výpis pre účastníkov.

Zostavy, Rps ZUC, Rps VSP, Rps VNP1, Rps VLA2, Rps VLA1, Rps PAR, Rps OSR, Ppu VOT1, Ppu TAR1, Ppu STA1.

Vyhláška č. 01/2016 - Nariadenie prípravného konania o začatí jednoduchých poz. úprav
Vlastníci - Zoznam vlastníkov
Parcely - vlastníci, správcovia a zástupcovia
Účastníci
Parcely
Návrh I.
Žiadosť - Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku

 
 

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám