Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Zmluvy 2016

30.12.2016 - Kúpna zmluva - Imrich Malík, Božena Malíková str. 1.
30.12.2016 - Kúpna zmluva - Lucia Flendrovská str. 1.
22.12.2016 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s. str. 1.
21.12.2016 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s. str. 1.
11.08.2016 - Zmluva o vykonávaní zberu elektroodpadu - ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu str. 1.
05.08.2016 - Zmluva o dielo Rekonštrukcia strechy - PF Strechy, s.r.o. str. 1.

29.07.2016 - Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu - ASEKOL SK s.r.o. str. 1.
18.07.2016 - Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - V.I.Trade s.r.o. str. 1.
24.06.2016 - Zmluva č. 4-OZaHFSE 19/2016 o poskytnutí účelovej dotácie - Trnavský samosprávny kraj str. 1.
06.06.2016 - Dodatok č.3 k zmluve zo dňa 13.3.2009 o poskytovaní audítorských služieb - RVC Senica s.r.o. str. 1.
12.05.2016 - Dodatok k zmluve č. S031100014 o nakladaní s komunálnym odpadom - A.S.A. SLOVENSKO s.r.o. str. 1.
20.04.2016 - Zmluva ZSE0714201503 o odpadoch - ENVI - PAK, a.s. str. 1.
13.04.2016 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Benestra s.r.o. str. 1, str. 2.
11.04.2016 - Zmluva o dielo: Vypracovanie a vykonanie projektu JPÚ - Nemec s.r.o. str. 1.
10.04.2016 - Zmluva o právnej pomoci - Advokátska kancelária JUDr. Almáši Gabriel s.r.o. str. 1.
05.04.2016 - Zmluva - Autorský zákon - SLOVGRAM str. 1.
05.04.2016 - Zmluva o aktualizácii programov - TOPSET Solutions, s.r.o. str. 1.
29.03.2016 - Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - BAU cargo, s.r.o. str. 1.
21.03.2016 - Zmluva o spolupráci - Západoslovenská distribučná a.s. str. 1.
21.03.2016 - Zmluva č. 76222 - Dobrovoľná požiarna ochrana SR str. 1.
18.03.2016 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZSE0714201503 str. 1.
18.03.2016 - Zmluva o dielo - BAU cargo, s.r.o. str. 1.
11.03.2016 - Nájomná zmluva - Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Smolinské str. 1.
29.02.2016 - Zmluva o dielo na služby externého manažmentu 16/010 - Prvá Európska Konzultačná s.r.o. str. 1.
29.02.2016 -Zmluva o dielo na zhotovenie projektu 16/009 - Prvá Európska Konzultačná s.r.o. str. 1.
04.02.2016 - Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu VO - Ing. Richard Tomík str. 1.
19.02.2016 - Zmluva na výkon zhodnocovania odpadu - HERMET spol.s r.o. str. 1.
04.02.2016 - Zmluva o výkupe vedľajších živočíšnych produktov - LADISCO s.r.o. str. 1.
18.01.2016 - Zmluva o poskytnutí užívacích práv k služby systému ASPI - Wolters Kluwer s.r.o. str. 1.
14.01.2016 - Zmluva o dielo na zhotovenie projektu 16/006 - Prvá európska konzultačná s.r.o. str. 1.
14.01.2016 - Zmluva o dielo na služby externého manažmentu 16/005 - Prvá európska konzultačná s.r.o. str. 1.

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám