Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Zmluvy 2015

28.10.2015 - Kúpna a darovacia zmluva N480/2015 - T. Čárska, B. Serdahely, M. Serdahelyová, V. Spurná, A. Škodová - str. 1.
13.10.2015 - Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku - kamery - Komunálna poisťovňa - str. 1.
07.10.2015 - Dohoda č. 15/07/010/28 o pomoci v hmotnej núdzi - UPSVaR - str. 1.
07.10.2015 - Dodatok k zmluve č. 2 - zo dňa 07.07.2015 - Michal Smolinský - str. 1.
30.09.2015 - Zmluva o poskytovaní technickej služby - SupDigital Security Servis, s.r.o. - str. 1.
17.09.2015 - Dodatok k zmluve č.1 - zo dňa 28.8.2015 - Ironex, s.r.o. - str. 1.
17.09.2015 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT2802 - Pôdohospodárska platobná agentúra - str. 1.
10.09.2015 - Dodatok k zmluve zo dňa 27.3.2015 o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č.EOZ-193-02-2015-DO - ENVIROPOL s.r.o. - str. 1.
08.09.2015 - Darovacia zmluva - Jarmila Dolinská - str. 1.


02.09.2015 - Dodatok k zmluve č. 1 -
zo dňa 07.07.2015 - Michal Smolinský - str. 1.
02.09.2015 - Zmluva o prenájme verejeného priestranstva - Ironex, s.r.o. - str. 1.
28.08.2015 - Kúpna zmluva - návrh na dodanie kamerového systému - Ironex, s.r.o. - str. 1.
20.07.2015 - Kúpna zmluva č. Z201516526_Z - NICHOLTRACKT, s r.o. - str. 1.
13.07.2015 - Zmluva o dielo č. Z201515708_Z - STAVBY Nitra s.r.o. - str. 1.
13.07.2015 - Zmluva o dielo č. Z201515712_Z - STAVBY Nitra s.r.o. - str. 1.
13.07.2015 - Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov SP - Sociálna poisťovňa - str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str. 7, str. 8, str. 9, str. 10, str. 11, str. 12, str. 13, str. 14, str. 15, str. 16.
07.07.2015 - Kúpna zmluva na pozemky - Michal Smolinský - str. 1, str. 2, str. 3.
02.07.2015 - Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu - RWE Gas Slovensko, s.r.o. - str. 1.
08.06.2015 - Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie - Ing. Rastislav Kypus str. 1.
02.06.2015 - Rámcová zmluva o verejnom obstarávaní - TDK Process, s r.o. - str. 1.
19.05.2015 - Kúpna zmluva o prevode vlastníctva - Slovenská pošta a.s. str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str. 7.
15.05.2015 - Zmluva 007-5-K/2015 o poskytnutí účelovej dotácie - Trnavský samosprávny kraj str. 1, str. 2.
14.05.2015 - Zmluva 9407680975 o združenej dodávke elektriny - ZSE Energia a.s. str. 1, str. 2, str. 3, str. 4.
14.05.2015 - Zmluva 9407680977 o združenej dodávke elektriny - ZSE Energia a.s. str. 1, str. 2, str. 3, str. 4.
14.05.2015 - Dodatok ponuka E. Limit - ZSE Energia, a.s. str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str. 7, str. 8, str. 9, str. 10.
14.05.2015 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak telekom a.s. - str. 1, str. 2.
14.05.2015 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balik služieb - Slovak telekom a.s. - str. 1, str. 2, str. 3.
14.05.2015 - Zmluva č.15/1/OZaHF/2015 o poskytnutí účelovej dotácie - Trnavský samosprávny kraj str. 1, str. 2.
22.04.2015 - Dohoda o poskytnutí finančného príspevku č. 15/07/054/50/VT - ÚPSVaR Senica - str. 1.
01.04.2015 - Zmluva 15/024 o dielo na zhotovenie projektu - Prvá Európska Konzultačná, s.r.o. str. 1, str. 2, str. 3, str. 4.
01.04.2015 - Zmluva 15/023 o dielo na zhotovenie projektu - Prvá Európska Konzultačná, s.r.o. str. 1, str. 2, str. 3, str. 4.
27.03.2015 - Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - ENVIROPOL, s.r.o. str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6.
27.02.2015 - Dodatok ponuka E. Benefit - ZSE Energia, a.s. str. 1, str. 2.
07.04.2015 - Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná a.s. - str. 1, str. 2, str. 3.
31.03.2015 - Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná a.s. -  str. 1, str. 2, str. 3.
27.01.2015 - Dodatok č. 2 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov - Jakub Zápala str. 1.
07.01.2015 - Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom k zmluve číslo: 5031100014 - A.S.A. SLOVENSKO s.r.o.  str. 1, str. 2.
09.01.2015 - Dodatok ku kúpnej zmluve - A. Reháková, I. Kubina str. 1, str. 2, str. 3.
07.01.2015 - Dodatok k zmluve o vykonávaní prepravy osôb - SAD Trnava str. 1.

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám