Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Zmluvy 2017

22.12.2017 - Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 527/2014 - PD Smolinské str. 1.
30.11.2017 - Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve - Lucia Flendrovská str. 1.
30.11.2017 - Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve - Imrich Malík str. 1.
30.11.2017 - Zmluva o aktualizácii programov - TOPSET Solutions str. 1.
30.10.2017 - Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - TORVO s.r.o., Bratislava str. 1.
16.10.2017 - Zmluva o dielo na zhotovenie projektu 17/071 - Prvá Európska Konzultačná s.r.o. str. 1.

10.10.2017 - Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu - školský úrad so sídlom v Skalici str. 1.


02.10.2017 - Zmluva o dielo na zhotovenie projektu 17/045 - Prvá Európska Konzultačná s.r.o. str. 1.
14.09.2017 - Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - Úrad práce, soc.vecí a rodiny Senica str. 1.
18.08.2017 - Dohoda o postúpení práv a povinností - Ing. Richard Tomík, TORVO, s.r.o. str. 1.
15.08.2017 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Radovan Masár, Ing. Renáta Masárová str. 1.
11.08.2017 - Zmluva o dielo č. SÚ-28/2017 zhotovenie diela "Nájomné byty - 12 bytových jednotiek" - HÍLEK a spol., a.s. str. 1.
07.08.2017 - Dodatok k zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete č. 1000261216 - SPP - distribúcia, a.s. str. 1.
16.06.2017 - Darovacia zmluva - Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Smolinské str. 1, str. 2
07.06.2017 - Dodatok k zmluve č. S031100014 o nakladaní s komunálnym odpadom - FCC Slovensko, s.r.o. str. 1, str. 2
05.06.2017 - Zmluva č. 147176 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - Dobrovoľná požiarna ochrana SR str. 1.
25.05.2017 - Zmluva č. 48/OSP/2017 o poskytnutí účelovej dotácie - Trnavský samospr. kraj str. 1.
17.05.2017 - Kúpna zmluva na pozemky - Milada Polláková, Roman Kondlla, Miroslava Kondllová str. 1.
17.05.2017 - Kúpna zmluva ev. č. kupujúceho 17/532/16/13200/009-ZoS/KZ_P_TS - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.
21.04.2017 - Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO - Lomtec.com a.s. str. 1.
21.03.2017 - Nájomná zmluva o prenájme pozemku - Kynologický klub Smolinské str. 1, str. 2, str. 3, str. 4.
22.03.2017 - Dohoda č. 17/07/50J/2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - ÚPSVaR Senica str. 1.
10.03.2017 - Dodatok ponuka E.Benefit - ZSE Energia a.s. str. 1.
28.02.2017 - Zmluva o spolupráci pri zriadení a prevádzkovaní zberných miest elektroodpadu - EKOLAMP Slovakia str. 1.
27.02.2017 - Zmluva č. PZ00213159_001 o dodávke pitnej vody - BVS a.s. str. 1.
10.02.2017 - Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete - SPP - distribúcia a.s. str. 1.
06.02.2017 - Kúpna zmluva - Zdenko Vanek, Kliment Masár, Dušan Vlk str. 1.

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám