Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Zmluvy 2019

31.12.2019 - Zmluva o spolupráci obcí - Mesto Gbely str. 1.

23.12.2019 - Zmluva o nájme bytu - Marta Bartošová str. 1.

23.12.2019 - Zmluva o nájme bytu - Alžbeta Polláková str. 1.

10.12.2019 - Dohoda o vytvorení spoločného školského obvodu - Mesto Gbely str. 1.

09.12.2019 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Vladimír Jankovič str. 1.

06.12.2019 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Milan Slovák str. 1.

06.12.2019 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Erik Chrenka str. 1.

27.11.2019 - Zmluva č. PZ0020002857700_001 o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - BVS, as.s. Bratislava str. 1.


20.11.2019 - Zmluva o dielo: Chodník v obci Smolinské - Sušila spol. s r.o. Bratislava str. 1.

18.11.2019 - Dodatok Ponuka E.Benefit - ZSE Energia, a.s., a.s. Bratislava str. 1.

18.11.2019 - Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE Energia, a.s., a.s. Bratislava str. 1.

08.11.2019 - Kúpna zmluva a zmlua o predkupnom práve - Eva Vyparinová str. 1.

08.11.2019 - Kúpna zmluva a zmlua o predkupnom práve - Dušan Mihál str. 1.

08.11.2019 - Kúpna zmluva a zmlua o predkupnom práve - Martin Chrenka a Veronika Chrenková str. 1.

08.11.2019 - Kúpna zmluva a zmlua o predkupnom práve - Lukáš Galuš str. 1.

08.11.2019 - Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava str. 1.

08.11.2019 - Zmluva o združenej dodávke plynu - innogy Slovensko, s.r.o. Bratislava str. 1.

17.10.2019 - Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC, s.r.o. Bratislava str. 1.

30.10.2019 - Kúpna zmluva - Ing. Martin Duong str. 1.

04.10.2019 - Kúpna zmluva - Lukáš Veľký, Barbora Weissová str. 1.

03.10.2019 - Kúpna zmluva - JUDr. Marek Došek, Ing. Pavlína Došeková str. 1.

02.10.2019 - Kúpna zmluva - Vladislav Mecner str. 1.

01.10.2019 - Dodatok č. 1 k zmluve o dielo z dňa 18.3.2016 - BAU cargo, s.r.o. str. 1.

27.09.2019 - Kúpna zmluva - Erik Stanek, Žaneta Staňková str. 1.

27.09.2019 - Kúpna zmluva - Denis Lukáč str. 1.

12.09.2019 - Dodatok k zámennej zmluve - Jozef Došek, Paulína Došeková str. 1.

09.09.2019 - Kúpna zmluva - Vladimír Šipold, PD Smolinské a Ferdinand Križánek str. 1.

23.07.2019 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, Lukáš Pavlovič a manželka str. 1.

15.07.2019 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve, Hílek a spol., a.s. str. 1.

02.07.2019 - Dodatok k zmluve č. 5 zo dňa 13.3.2019 o poskytovaní auditorských služieb, RVC Senica str. 1.

01.07.2019 - Zmluva č. ZOP 34/403/2019 BVS - Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu, BVS, a.s. BA str. 1.

28.06.2019 - Zmluva o poskytovaní služieb, IPBOZ s.r.o. Koválov str. 1.

25.06.2019 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN č. 1/2018 - Telovýchovná jednota Družstevník Smolinské str. 1.

12.06.2019 - Zmluva č. 39 954 - Dobrovoľná požiarna ochrana SR, BA str. 1.

09.06.2019 - Zámená zmluva - Jozef Došek, Paulína Došeková str. 1.

31.05.2019 - Kúpna zmluva - 1. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolinské str. 1.

15.05.2019 - Kúpna zmluva - Jozef Čierňava, Ing. Miriam Čerňavová str. 1.

15.05.2019 - Kúpna zmluva o predkupnom práve - Andrej Kavecký str. 1.

14.05.2019 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN č. 1/2018 - Spevácky zbor Záhoráci - Smolinčané str. 1.

23.04.2019 - Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu - TextilEco a.s., organizačná zložka str. 1.

18.04.2019 - Zmluva o kúpe cenných papierov číslo 37/2019 - Priama Banka Slovensko, a.s. str. 1.

13.03.2019 - Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom - FCC Slovensko, s.r.o. Zohor - str. 1, príloha.

05.03.2019 - Kúpna zmluva - KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. str. 1.

12.02.2019 - Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu - Innogy Slovensko s.r.o, Bratislava str. 1.

16.01.2019 - Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - TOPSET Solutions s.r.o. Stupava str. 1.

15.01.2019 - Zmluva o dielo - PLAYSYSTEM, s.r.o. Košice str. 1.

15.01.2019 - Kúpna zmluva - Mária Masárová, Vladimír Masár, Obec Smolinské, Milan Bolebruch str. 1.

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám