Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Zmluvy 2018

27.12.2018 - Kúpna zmluva č. 2381210497 - O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava str. 1.
27.12.2018 - Kúpna zmluva č. 2381210472 - O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava str. 1.
27.12.2018 - Kúpna zmluva č. 2381210465 - O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava str. 1.
20.12.2018 - Zmluva o vykonávaní prepravy osôb - ARRIVA Trnava a.s., Trnava str. 1.
23.11.2018 - Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa - MAPA Slovakia Digital s.r.o., Bratislava str. 1.
24.10.2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 - CET ÚV SR: 722/2018 - Úrad vlády SR, Bratislava str. 1.


31.10.2018 - Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia NZ1€ 82/2018/rcs - SPP - distribúcia, a.s., Bratislava str. 1.
25.10.2018 - Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI - Wolters Kluwer SR, s.r.o., Bratislava str. 1.
17.10.2018 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074T220002 - Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava str. 1.
03.10.2018 - Zmluva o dielo - OsmoDry.cz s.r.o., Dřínov str. 1.
13.09.2018 - Dohoda č. 18/07/010/26 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Senica str. 1.
17.09.2018 - Kúpna zmluva - Alojzia Štécová, Júlia Beňová, Smolinské str. 1.
31.08.2018 - Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. SÚ-28/2017 - HÍLEK a spol., a.s. Senica str. 1.
04.09.2018 - Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu - TextilEco a.s., BA str. 1.
15.08.2018 - Dodatok k zmluve o vystavení záruky č. 12/2018/BZ - Všeobecná úverová banka a.s., BA str. 1.
20.06.2018 - Zmluva č. 0059-PRB/2018 o poskytnutí dotácie - Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava str. 1.
18.06.2018 - Dodatok č.4 k zmluve zo dňa 13.3.2009 o poskytovaní audítorských služieb - RVC Senica s.r.o., Senica str. 1.
01.06.2018 - Zmluva o úvere č. 200/192/2018 - Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava str. 1.
25.05.2018 - Zmluva o dielo č. 02/2018 - KOVAGAZ s.r.o., Štefanov str. 1.
24.05.2018 - Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov - TOPSET Solutions s.r.o., Stupava str. 1.
25.05.2018 - Zmluva o dielo č. 2018-3-191 - Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Biely Kostol str. 1.
17.05.2018 - Zmluva č. 148594 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany - Dobrovoľná požiarna ochrana SR, BA str. 1.
02.05.2018 - Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Smolinské_01 - MAPA Slovakia Digital, s.r.o., BA str. 1.
13.04.2018 - Zmluva o dielo o vykonaní stavebných prác - ND - A. Kratochvíl s.r.o., Borský Svätý Jur str. 1.
04.05.2018 - Zmluva o poskytovaní služieb Ochrana osobných údajov - ekoposs+ s.r.o., Senica str. 1.
11.04.2018 - Darovacia zmluva - Zdenko Vanek, Jozef Polák, Ladislav Dermek, Obec Smolinské str. 1.
20.03.2018 - Zmluva/dodatok o poskytovaní verejných služieb - Benestra, BA str. 1, str. 2.
16.03.2018 - Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov str. 1.
13.03.2018 - Kúpna zmluva - Miroslava Kondlová, Perova Ves str. 1.
01.03.2018 - Zmluva o spolupráci obcí - Mesto Gbely str. 1.
26.02.2018 - Zmluva o pripojení do distribučnej siete - SPP - distribúcia, a.s. Bratislava str. 1.
23.02.2018 - Mandátna zmluva o obstaraní vkonu technického dozoru investora na stavbe: Bytový dom - 12b.j. Smolinské - Ján Burian - TOROSTAV, Šajdíkove Humence str. 1.
08.02.2018 - Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu - innogy Slovensko, Bratislava str. 1.
31.01.2018 - Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. SÚ-28/2017 - HÍLEK a spol., a.s. Senica str. 1. 08.02.2018 - Zmluva o vystavení záruky č. 12/2018/BZ - VÚB Bratislava -  zmluva, príloha - odkladacie podmienky, dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 164/2018/D, príloha - všeobecné obchodné podmienky pre záruky, banková záruka č. 009020xxxxxx.
31.01.2018 - Dodatok k zmluve o dielo č. SÚ-28/2017 - HÍLEK a spol., a.s., Senica str. 1.
22.01.2018 - Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom k zmluve č. S031100014 - FCC Slovensko, s.r.o., Zohor str. 1.
03.01.2018 - Zmluva o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí - Bureš Václav - STROM, str. 1.

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám