Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Osobnosti

Tichomír Milkin

Medzi najznámejšiu osobnosť, ktorá v rokoch 1902-1920 v obci pôsobila patril básnik a literárni kritik Tichomír Milkin (1864 – 1920) – vlastným menom Ján Donoval, ktorému Smolinčania odhalili i pamätnú tabuľu.

 

Gejza Rehák

Publicista a politik (18.10.1881 – 8.3.1940).

 

František Rupert Rehák

Správca pútnickeho kostola v Mariazelli, vlastným menom Andrej Rehák (1863 – 1923), ktorý študoval teológiu v Admonte, Petre, Salzburgu a v Gazi.

 

Anton Juriga

básnik 14. 1. 1918 Smolinské -  4. 12. 1946 Smolinské.

 

Blažej Kovár

Narodil sa 16. 11.1929 - v obci Čáry ako syn rodičov maloroľníkov. V roku 1941 nastúpil do Gymnázia v Skalici. Dokončil tu iba štyri roky a po rozhodnutí pripravovať sa na kňazské povolanie odišiel do Malého seminára v Trnave. Preto od roku 1945 pokračoval v štúdiách na Gymnáziu v Trnave. Gymnázium ukončil maturitou v Trnave dňa 24. mája 1949. Koncom septembra 1949 nastúpil na Bohosloveckú fakultu v Bratislave a súčasne do Seminára Sv. Cyrila a Metoda. Zásahom vtedajšieho komunistického režimu boli v lete v roku 1950 všetky kňazské semináre zlikvidované a bohoslovci  boli odvedení do Pomocných technických práporov, medzi nimi i Blažej Kovár. Po krátkompobyte vo vojenskom tábore Sázava - Velká Losenice, kde pracoval na stavbe železničnej trate, dostal odklad ďalšej vojenskej služby a vrátil sa do Bratislavy, kde bol už len jediný kňazský seminár pre celé  Slovensko. Po skončení štúdia a po vysviacke slávil 7. júla 1953 primície v obci Smolinské, kde už bývali jeho rodičia a sestra. Na prvé kaplánske miesto nastúpil do Vrbového. Odtiaľ ho povolali na základnú vojenskú službu do Znojma, kde pobudol až do jesene roku 1955. Po návrate z vojenčiny bol ustanovený za kaplána do Topoľčian a v roku 1957 do Skalice. Tamsa dlho nezdržal, pretože už o rok bol preložený do Nových Zámkov. To sa mu však stalo osudným, lebo za rozširovanie "protištátnej" literatúry (náboženskej lit.) medzi mládežou bol v roku 1962 odsúdený na 18 mesiacov väzenia, ktoré strávil vo väznici Valdice v Čechách. Po prepustení samozrejme nesmel nastúpiť do duchovnej správy, ale pracoval ako robotník v  bratislavskom stavebnom podniku až do roku 1966. Keď dostal opätovne štátny súhlas pre prácu v duchovnej správe, nastúpil za kaplána do Nového Mesta nad Váhoma po roku do Trnavy. Rok 1968 trávil ako kaplán v Holíči, ale už v roku 1969 bol ustanovený za farára do Prieval. Tam účinkoval do roku 1972, kedy nastúpil na faru do Bučian. Tu bolo jeho najdlhšie pôsobenie, keďže až v roku 1987 bol preložený na rodné Záhorie, do Kopčian. Jeho poslednou farou bolo Brodské, kam nastúpil v roku 1992. Tu sa už vážnejšie prejavila jeho zákerná choroba, ktorej 6. decembra 1993 podľahol. Zomrel na Smolinskom u svojej sestry, ktorá ho doopatrovala.

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám