Zmluvy 2020

  • Vytlačiť

10.12.2020 - Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra - TOPSET Solution s.r.o. str. 1.

04.12.2020 - Kúpna zmluva - Vladimír Beňák, Pavol Beňák, Ing. Elena Vizváryová str. 1.

30.11.2020 - Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR, Bratislava str. 1.

30.11.2020 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Roman Petráš str. 1.

24.11.2020 - Kúpna zmluva - Ing. Pavel Černý str. 1.

29.10.2020 - Dohoda č. 20/07/54X/18 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest - ÚPSVaR Senica str. 1.

12.10.2020 - Dodatok k zmluve o dielo č. 93/2020 - FONDSTAV s.r.o. str. 1.

09.10.2020 - Zmluva o dielo č. 93/2020 - FONDSTAV s.r.o. str. 1.

25.09.2020 - Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb - Flexibiznis účtu - VÚB, a.s. BA str. 1.

23.09.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy - Západoslovenská distrubučná a.s., BA str. 1.

17.09.2020 - Kúpna zmluva - Vladimír Jankovič str. 1.

07.09.2020 - Kúpna zmluva č. 2400995675 - O2 Slovakia, s.r.o. str. 1.

04.09.2020 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Gabriel Poláček, Bibiána Trnková str. 1.

04.09.2020 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Peter Skala, PaedDr. Mária Skalová str. 1.

04.09.2020 - Kúpna zmluva - Tomáš Méri str. 1.

04.09.2020 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Ľubica Majdová str. 1.

31.08.2020 - Zmluva o dielo - Marián Němec str. 1.

28.08.2020 - Kúpna zmluva - Michal Horinka str. 1.

20.08.2020 - Návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy - povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Kooperativa poisťovňa, a.s. str. 1.

11.08.2020 - Zmluva o zabezečení poskytovania stravovania pre zamestnancov - DOXX - Stravné lístky, s.r.o. Žilina str. 1.

10.08.2020 - Kúpno-predajná zmluva - Ing. Ján Varga str. 1.

23.07.2020 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN č. 1/2018 - Telovýchovná jednota Družstevník Smolinské str. 1.

16.07.2020 - Kúpna zmluva - Viera Jurkovičová, Jozef Masár, Ladislav Masár, Hanna Bauer s. r. o. str. 1.

08.07.2020 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Roman Valachovič, Silvia Štítna str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137588 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137589 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137590 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137591 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137593 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137595 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137596 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137598 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137600 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137601 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

03.07.2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. miesta spotreby 3110137605 - ZSE Energia, a.s. str. 1.

01.07.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 11 str. 1.

01.07.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 4 str. 1.

30.06.2020 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Daniel Deščík str. 1.

30.06.2020 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Helena Juchová - Deščíková str. 1.

30.06.2020 - Kúpna zmluva - Milan Zaňát, Kristína Zaňátová str. 1.

29.06.2020 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Michaela Tomečková, Marek Kling str. 1.

23.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.12) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

23.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.10) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

23.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.9) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

23.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.8) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

23.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.7) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

23.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.6) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

23.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.5) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

23.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.4) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

23.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.2) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

18.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.11) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

18.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.3) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

18.06.2020 - Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (byt č.1) - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.

15.06.2020 - Zmluva č.09/PRcov/OAaVP/451 8/2020 o poskytnutí účelovej dotácie - Trnavský samosprávny kraj Trnava str. 1.

15.06.2020 - Kúpna zmluva - Anastázia Masárová, Vojtech Ovečka str. 1.

08.06.2020 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa VZN č. 1/2018 - Kynologický klub Smolinské str. 1.

08.06.2020 - Záložná zmluva č. 200/192/2018 - Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava str. 1.

02.06.2020 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa VZN č. 1/2018 - Poľovnícke združenie Smolinské str. 1.

02.05.2020 - Zmluva o nájme bytu str. 1.

30.04.2020 - Kúpna zmluva - Ing. Ján Hudák str. 1.

27.04.2020 - Kúpna zmluva - Lukáš Rehák str. 1.

24.04.2020 - Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytovaní služieb - Synagóga Šaštín str. 1.

24.04.2020 - Kúpna zmluva - Branislav Kavecký, Monika Kavecká str. 1.

24.04.2020 - Kúpna zmluva - Ján Gáži, Vladimíra Gážiová str. 1.

15.04.2020 - Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete - SPP - distribúcia, a.s. str. 1.

08.04.2020 - Kúpna zmluva - Michal Horinka str. 1.

07.04.2020 - Kúpna zmluva - Vojtech Ovečka, Andrea Zemánková, Anton Dvrorský str. 1.

03.04.2020 - Zmluva č. 320 0854 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR str. 1.

25.03.2020 - Kúpno-predajná zmluva - Libuša Csernáková str. 1.

24.03.2020 - Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. S031100014 - FCC Slovensko, s.r.o., Zohor str. 1, str. 2.

21.03.2020 - Záložná zmluva č. 0059-PRB/2018/Z - Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava str. 1.

17.03.2020 - Kúpna zmluva - Mgr. Milan Rusnák, Mgr. Beatrica Rusnáková str. 1.

13.03.2020 - Kúpna zmluva - Tomáš Božik, Júlia Božiková str. 1.

13.03.2020 - Dodatok kukúpnej zmluve - Masár Ladislav, Masárová Margita str. 1.

12.03.2020 - Zmluva o dielo: Rekonštrukcia ústredného vykurovania v MŠ a ZŠ Smolinské - ŠIMLINGER, spol. s r.o. str. 1.

11.03.2020 - Dohoda č. 20/07/010/3 o pomoci v hmotnej núdzi - ÚPSVaR Senica str. 1.

02.03.2020 - Kúpna zmluva - Ing. Peter Mráz, Ing. arch. Viera Mrázová, PhD. str. 1.

02.03.2020 - Kúpna zmluva - Mgr. Ľudmila Machová str. 1.

02.03.2020 - Kúpna zmluva - Milan Masár, Mgr. Petra Masárová str. 1.

02.03.2020 - Kúpna zmluva - Emil Bernáth str. 1.

19.02.2020 - Dohoda č. 20/07/50J/2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - ÚPSVaR Bratislava str. 1.

12.02.2020 - Kúpna zmluva - Masár Ladislav, Masárová Margita str. 1.

04.02.2020 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - SWAN, a.s.str. 1.

03.02.2020 - Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002951 - Ministerstvo vnútra SR str. 1.

20.01.2020 - Kúpna zmluva - Milan Žáčik, Anna Žáčiková, Obec Smolinské, Margita Hrubšová str. 1.

16.01.2020 - Mandátna zmluva - Službyt, spol. s r.o. str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 12 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 11 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 10 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 9 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 8 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 7 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 6 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 5 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 4 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 3 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 2 str. 1.

08.01.2020 - Zmluva o nájme bytu č. 1 str. 1.