Zmluvy 2019

  • Vytlačiť

31.12.2019 - Zmluva o spolupráci obcí - Mesto Gbely str. 1.

23.12.2019 - Zmluva o nájme bytu - Marta Bartošová str. 1.

23.12.2019 - Zmluva o nájme bytu - Alžbeta Polláková str. 1.

10.12.2019 - Dohoda o vytvorení spoločného školského obvodu - Mesto Gbely str. 1.

09.12.2019 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Vladimír Jankovič str. 1.

06.12.2019 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Milan Slovák str. 1.

06.12.2019 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Erik Chrenka str. 1.

27.11.2019 - Zmluva č. PZ0020002857700_001 o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - BVS, as.s. Bratislava str. 1.


20.11.2019 - Zmluva o dielo: Chodník v obci Smolinské - Sušila spol. s r.o. Bratislava str. 1.

18.11.2019 - Dodatok Ponuka E.Benefit - ZSE Energia, a.s., a.s. Bratislava str. 1.

18.11.2019 - Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE Energia, a.s., a.s. Bratislava str. 1.

08.11.2019 - Kúpna zmluva a zmlua o predkupnom práve - Eva Vyparinová str. 1.

08.11.2019 - Kúpna zmluva a zmlua o predkupnom práve - Dušan Mihál str. 1.

08.11.2019 - Kúpna zmluva a zmlua o predkupnom práve - Martin Chrenka a Veronika Chrenková str. 1.

08.11.2019 - Kúpna zmluva a zmlua o predkupnom práve - Lukáš Galuš str. 1.

08.11.2019 - Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava str. 1.

08.11.2019 - Zmluva o združenej dodávke plynu - innogy Slovensko, s.r.o. Bratislava str. 1.

17.10.2019 - Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC, s.r.o. Bratislava str. 1.

30.10.2019 - Kúpna zmluva - Ing. Martin Duong str. 1.

04.10.2019 - Kúpna zmluva - Lukáš Veľký, Barbora Weissová str. 1.

03.10.2019 - Kúpna zmluva - JUDr. Marek Došek, Ing. Pavlína Došeková str. 1.

02.10.2019 - Kúpna zmluva - Vladislav Mecner str. 1.

01.10.2019 - Dodatok č. 1 k zmluve o dielo z dňa 18.3.2016 - BAU cargo, s.r.o. str. 1.

27.09.2019 - Kúpna zmluva - Erik Stanek, Žaneta Staňková str. 1.

27.09.2019 - Kúpna zmluva - Denis Lukáč str. 1.

12.09.2019 - Dodatok k zámennej zmluve - Jozef Došek, Paulína Došeková str. 1.

09.09.2019 - Kúpna zmluva - Vladimír Šipold, PD Smolinské a Ferdinand Križánek str. 1.

23.07.2019 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, Lukáš Pavlovič a manželka str. 1.

15.07.2019 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve, Hílek a spol., a.s. str. 1.

02.07.2019 - Dodatok k zmluve č. 5 zo dňa 13.3.2019 o poskytovaní auditorských služieb, RVC Senica str. 1.

01.07.2019 - Zmluva č. ZOP 34/403/2019 BVS - Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu, BVS, a.s. BA str. 1.

28.06.2019 - Zmluva o poskytovaní služieb, IPBOZ s.r.o. Koválov str. 1.

25.06.2019 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN č. 1/2018 - Telovýchovná jednota Družstevník Smolinské str. 1.

12.06.2019 - Zmluva č. 39 954 - Dobrovoľná požiarna ochrana SR, BA str. 1.

09.06.2019 - Zámená zmluva - Jozef Došek, Paulína Došeková str. 1.

31.05.2019 - Kúpna zmluva - 1. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolinské str. 1.

15.05.2019 - Kúpna zmluva - Jozef Čierňava, Ing. Miriam Čerňavová str. 1.

15.05.2019 - Kúpna zmluva o predkupnom práve - Andrej Kavecký str. 1.

14.05.2019 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN č. 1/2018 - Spevácky zbor Záhoráci - Smolinčané str. 1.

23.04.2019 - Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu - TextilEco a.s., organizačná zložka str. 1.

18.04.2019 - Zmluva o kúpe cenných papierov číslo 37/2019 - Priama Banka Slovensko, a.s. str. 1.

13.03.2019 - Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom - FCC Slovensko, s.r.o. Zohor - str. 1, príloha.

05.03.2019 - Kúpna zmluva - KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. str. 1.

12.02.2019 - Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu - Innogy Slovensko s.r.o, Bratislava str. 1.

16.01.2019 - Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - TOPSET Solutions s.r.o. Stupava str. 1.

15.01.2019 - Zmluva o dielo - PLAYSYSTEM, s.r.o. Košice str. 1.

15.01.2019 - Kúpna zmluva - Mária Masárová, Vladimír Masár, Obec Smolinské, Milan Bolebruch str. 1.