Zmluvy 2018

  • Vytlačiť

27.12.2018 - Kúpna zmluva č. 2381210497 - O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava str. 1.
27.12.2018 - Kúpna zmluva č. 2381210472 - O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava str. 1.
27.12.2018 - Kúpna zmluva č. 2381210465 - O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava str. 1.
20.12.2018 - Zmluva o vykonávaní prepravy osôb - ARRIVA Trnava a.s., Trnava str. 1.
23.11.2018 - Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa - MAPA Slovakia Digital s.r.o., Bratislava str. 1.
24.10.2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 - CET ÚV SR: 722/2018 - Úrad vlády SR, Bratislava str. 1.


31.10.2018 - Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia NZ1€ 82/2018/rcs - SPP - distribúcia, a.s., Bratislava str. 1.
25.10.2018 - Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI - Wolters Kluwer SR, s.r.o., Bratislava str. 1.
17.10.2018 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074T220002 - Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava str. 1.
03.10.2018 - Zmluva o dielo - OsmoDry.cz s.r.o., Dřínov str. 1.
13.09.2018 - Dohoda č. 18/07/010/26 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Senica str. 1.
17.09.2018 - Kúpna zmluva - Alojzia Štécová, Júlia Beňová, Smolinské str. 1.
31.08.2018 - Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. SÚ-28/2017 - HÍLEK a spol., a.s. Senica str. 1.
04.09.2018 - Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu - TextilEco a.s., BA str. 1.
15.08.2018 - Dodatok k zmluve o vystavení záruky č. 12/2018/BZ - Všeobecná úverová banka a.s., BA str. 1.
20.06.2018 - Zmluva č. 0059-PRB/2018 o poskytnutí dotácie - Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava str. 1.
18.06.2018 - Dodatok č.4 k zmluve zo dňa 13.3.2009 o poskytovaní audítorských služieb - RVC Senica s.r.o., Senica str. 1.
01.06.2018 - Zmluva o úvere č. 200/192/2018 - Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava str. 1.
25.05.2018 - Zmluva o dielo č. 02/2018 - KOVAGAZ s.r.o., Štefanov str. 1.
24.05.2018 - Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov - TOPSET Solutions s.r.o., Stupava str. 1.
25.05.2018 - Zmluva o dielo č. 2018-3-191 - Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Biely Kostol str. 1.
17.05.2018 - Zmluva č. 148594 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany - Dobrovoľná požiarna ochrana SR, BA str. 1.
02.05.2018 - Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Smolinské_01 - MAPA Slovakia Digital, s.r.o., BA str. 1.
13.04.2018 - Zmluva o dielo o vykonaní stavebných prác - ND - A. Kratochvíl s.r.o., Borský Svätý Jur str. 1.
04.05.2018 - Zmluva o poskytovaní služieb Ochrana osobných údajov - ekoposs+ s.r.o., Senica str. 1.
11.04.2018 - Darovacia zmluva - Zdenko Vanek, Jozef Polák, Ladislav Dermek, Obec Smolinské str. 1.
20.03.2018 - Zmluva/dodatok o poskytovaní verejných služieb - Benestra, BA str. 1, str. 2.
16.03.2018 - Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov str. 1.
13.03.2018 - Kúpna zmluva - Miroslava Kondlová, Perova Ves str. 1.
01.03.2018 - Zmluva o spolupráci obcí - Mesto Gbely str. 1.
26.02.2018 - Zmluva o pripojení do distribučnej siete - SPP - distribúcia, a.s. Bratislava str. 1.
23.02.2018 - Mandátna zmluva o obstaraní vkonu technického dozoru investora na stavbe: Bytový dom - 12b.j. Smolinské - Ján Burian - TOROSTAV, Šajdíkove Humence str. 1.
08.02.2018 - Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu - innogy Slovensko, Bratislava str. 1.
31.01.2018 - Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. SÚ-28/2017 - HÍLEK a spol., a.s. Senica str. 1. 08.02.2018 - Zmluva o vystavení záruky č. 12/2018/BZ - VÚB Bratislava -  zmluva, príloha - odkladacie podmienky, dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 164/2018/D, príloha - všeobecné obchodné podmienky pre záruky, banková záruka č. 009020xxxxxx.
31.01.2018 - Dodatok k zmluve o dielo č. SÚ-28/2017 - HÍLEK a spol., a.s., Senica str. 1.
22.01.2018 - Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom k zmluve č. S031100014 - FCC Slovensko, s.r.o., Zohor str. 1.
03.01.2018 - Zmluva o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí - Bureš Václav - STROM, str. 1.