Zmluvy 2017

  • Vytlačiť

22.12.2017 - Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 527/2014 - PD Smolinské str. 1.
30.11.2017 - Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve - Lucia Flendrovská str. 1.
30.11.2017 - Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve - Imrich Malík str. 1.
30.11.2017 - Zmluva o aktualizácii programov - TOPSET Solutions str. 1.
30.10.2017 - Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - TORVO s.r.o., Bratislava str. 1.
16.10.2017 - Zmluva o dielo na zhotovenie projektu 17/071 - Prvá Európska Konzultačná s.r.o. str. 1.

10.10.2017 - Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu - školský úrad so sídlom v Skalici str. 1.


02.10.2017 - Zmluva o dielo na zhotovenie projektu 17/045 - Prvá Európska Konzultačná s.r.o. str. 1.
14.09.2017 - Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - Úrad práce, soc.vecí a rodiny Senica str. 1.
18.08.2017 - Dohoda o postúpení práv a povinností - Ing. Richard Tomík, TORVO, s.r.o. str. 1.
15.08.2017 - Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve - Radovan Masár, Ing. Renáta Masárová str. 1.
11.08.2017 - Zmluva o dielo č. SÚ-28/2017 zhotovenie diela "Nájomné byty - 12 bytových jednotiek" - HÍLEK a spol., a.s. str. 1.
07.08.2017 - Dodatok k zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete č. 1000261216 - SPP - distribúcia, a.s. str. 1.
16.06.2017 - Darovacia zmluva - Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Smolinské str. 1, str. 2
07.06.2017 - Dodatok k zmluve č. S031100014 o nakladaní s komunálnym odpadom - FCC Slovensko, s.r.o. str. 1, str. 2
05.06.2017 - Zmluva č. 147176 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - Dobrovoľná požiarna ochrana SR str. 1.
25.05.2017 - Zmluva č. 48/OSP/2017 o poskytnutí účelovej dotácie - Trnavský samospr. kraj str. 1.
17.05.2017 - Kúpna zmluva na pozemky - Milada Polláková, Roman Kondlla, Miroslava Kondllová str. 1.
17.05.2017 - Kúpna zmluva ev. č. kupujúceho 17/532/16/13200/009-ZoS/KZ_P_TS - Západoslovenská distribučná, a.s. str. 1.
21.04.2017 - Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO - Lomtec.com a.s. str. 1.
21.03.2017 - Nájomná zmluva o prenájme pozemku - Kynologický klub Smolinské str. 1, str. 2, str. 3, str. 4.
22.03.2017 - Dohoda č. 17/07/50J/2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - ÚPSVaR Senica str. 1.
10.03.2017 - Dodatok ponuka E.Benefit - ZSE Energia a.s. str. 1.
28.02.2017 - Zmluva o spolupráci pri zriadení a prevádzkovaní zberných miest elektroodpadu - EKOLAMP Slovakia str. 1.
27.02.2017 - Zmluva č. PZ00213159_001 o dodávke pitnej vody - BVS a.s. str. 1.
10.02.2017 - Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete - SPP - distribúcia a.s. str. 1.
06.02.2017 - Kúpna zmluva - Zdenko Vanek, Kliment Masár, Dušan Vlk str. 1.