Zmluvy 2016

  • Vytlačiť

30.12.2016 - Kúpna zmluva - Imrich Malík, Božena Malíková str. 1.
30.12.2016 - Kúpna zmluva - Lucia Flendrovská str. 1.
22.12.2016 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s. str. 1.
21.12.2016 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s. str. 1.
11.08.2016 - Zmluva o vykonávaní zberu elektroodpadu - ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu str. 1.
05.08.2016 - Zmluva o dielo Rekonštrukcia strechy - PF Strechy, s.r.o. str. 1.

29.07.2016 - Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu - ASEKOL SK s.r.o. str. 1.
18.07.2016 - Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - V.I.Trade s.r.o. str. 1.
24.06.2016 - Zmluva č. 4-OZaHFSE 19/2016 o poskytnutí účelovej dotácie - Trnavský samosprávny kraj str. 1.
06.06.2016 - Dodatok č.3 k zmluve zo dňa 13.3.2009 o poskytovaní audítorských služieb - RVC Senica s.r.o. str. 1.
12.05.2016 - Dodatok k zmluve č. S031100014 o nakladaní s komunálnym odpadom - A.S.A. SLOVENSKO s.r.o. str. 1.
20.04.2016 - Zmluva ZSE0714201503 o odpadoch - ENVI - PAK, a.s. str. 1.
13.04.2016 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Benestra s.r.o. str. 1, str. 2.
11.04.2016 - Zmluva o dielo: Vypracovanie a vykonanie projektu JPÚ - Nemec s.r.o. str. 1.
10.04.2016 - Zmluva o právnej pomoci - Advokátska kancelária JUDr. Almáši Gabriel s.r.o. str. 1.
05.04.2016 - Zmluva - Autorský zákon - SLOVGRAM str. 1.
05.04.2016 - Zmluva o aktualizácii programov - TOPSET Solutions, s.r.o. str. 1.
29.03.2016 - Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - BAU cargo, s.r.o. str. 1.
21.03.2016 - Zmluva o spolupráci - Západoslovenská distribučná a.s. str. 1.
21.03.2016 - Zmluva č. 76222 - Dobrovoľná požiarna ochrana SR str. 1.
18.03.2016 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZSE0714201503 str. 1.
18.03.2016 - Zmluva o dielo - BAU cargo, s.r.o. str. 1.
11.03.2016 - Nájomná zmluva - Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Smolinské str. 1.
29.02.2016 - Zmluva o dielo na služby externého manažmentu 16/010 - Prvá Európska Konzultačná s.r.o. str. 1.
29.02.2016 -Zmluva o dielo na zhotovenie projektu 16/009 - Prvá Európska Konzultačná s.r.o. str. 1.
04.02.2016 - Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu VO - Ing. Richard Tomík str. 1.
19.02.2016 - Zmluva na výkon zhodnocovania odpadu - HERMET spol.s r.o. str. 1.
04.02.2016 - Zmluva o výkupe vedľajších živočíšnych produktov - LADISCO s.r.o. str. 1.
18.01.2016 - Zmluva o poskytnutí užívacích práv k služby systému ASPI - Wolters Kluwer s.r.o. str. 1.
14.01.2016 - Zmluva o dielo na zhotovenie projektu 16/006 - Prvá európska konzultačná s.r.o. str. 1.
14.01.2016 - Zmluva o dielo na služby externého manažmentu 16/005 - Prvá európska konzultačná s.r.o. str. 1.