Zmluvy 2015

  • Vytlačiť

28.10.2015 - Kúpna a darovacia zmluva N480/2015 - T. Čárska, B. Serdahely, M. Serdahelyová, V. Spurná, A. Škodová - str. 1.
13.10.2015 - Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku - kamery - Komunálna poisťovňa - str. 1.
07.10.2015 - Dohoda č. 15/07/010/28 o pomoci v hmotnej núdzi - UPSVaR - str. 1.
07.10.2015 - Dodatok k zmluve č. 2 - zo dňa 07.07.2015 - Michal Smolinský - str. 1.
30.09.2015 - Zmluva o poskytovaní technickej služby - SupDigital Security Servis, s.r.o. - str. 1.
17.09.2015 - Dodatok k zmluve č.1 - zo dňa 28.8.2015 - Ironex, s.r.o. - str. 1.
17.09.2015 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT2802 - Pôdohospodárska platobná agentúra - str. 1.
10.09.2015 - Dodatok k zmluve zo dňa 27.3.2015 o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č.EOZ-193-02-2015-DO - ENVIROPOL s.r.o. - str. 1.
08.09.2015 - Darovacia zmluva - Jarmila Dolinská - str. 1.


02.09.2015 - Dodatok k zmluve č. 1 -
zo dňa 07.07.2015 - Michal Smolinský - str. 1.
02.09.2015 - Zmluva o prenájme verejeného priestranstva - Ironex, s.r.o. - str. 1.
28.08.2015 - Kúpna zmluva - návrh na dodanie kamerového systému - Ironex, s.r.o. - str. 1.
20.07.2015 - Kúpna zmluva č. Z201516526_Z - NICHOLTRACKT, s r.o. - str. 1.
13.07.2015 - Zmluva o dielo č. Z201515708_Z - STAVBY Nitra s.r.o. - str. 1.
13.07.2015 - Zmluva o dielo č. Z201515712_Z - STAVBY Nitra s.r.o. - str. 1.
13.07.2015 - Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov SP - Sociálna poisťovňa - str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str. 7, str. 8, str. 9, str. 10, str. 11, str. 12, str. 13, str. 14, str. 15, str. 16.
07.07.2015 - Kúpna zmluva na pozemky - Michal Smolinský - str. 1, str. 2, str. 3.
02.07.2015 - Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu - RWE Gas Slovensko, s.r.o. - str. 1.
08.06.2015 - Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie - Ing. Rastislav Kypus str. 1.
02.06.2015 - Rámcová zmluva o verejnom obstarávaní - TDK Process, s r.o. - str. 1.
19.05.2015 - Kúpna zmluva o prevode vlastníctva - Slovenská pošta a.s. str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str. 7.
15.05.2015 - Zmluva 007-5-K/2015 o poskytnutí účelovej dotácie - Trnavský samosprávny kraj str. 1, str. 2.
14.05.2015 - Zmluva 9407680975 o združenej dodávke elektriny - ZSE Energia a.s. str. 1, str. 2, str. 3, str. 4.
14.05.2015 - Zmluva 9407680977 o združenej dodávke elektriny - ZSE Energia a.s. str. 1, str. 2, str. 3, str. 4.
14.05.2015 - Dodatok ponuka E. Limit - ZSE Energia, a.s. str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str. 7, str. 8, str. 9, str. 10.
14.05.2015 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak telekom a.s. - str. 1, str. 2.
14.05.2015 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balik služieb - Slovak telekom a.s. - str. 1, str. 2, str. 3.
14.05.2015 - Zmluva č.15/1/OZaHF/2015 o poskytnutí účelovej dotácie - Trnavský samosprávny kraj str. 1, str. 2.
22.04.2015 - Dohoda o poskytnutí finančného príspevku č. 15/07/054/50/VT - ÚPSVaR Senica - str. 1.
01.04.2015 - Zmluva 15/024 o dielo na zhotovenie projektu - Prvá Európska Konzultačná, s.r.o. str. 1, str. 2, str. 3, str. 4.
01.04.2015 - Zmluva 15/023 o dielo na zhotovenie projektu - Prvá Európska Konzultačná, s.r.o. str. 1, str. 2, str. 3, str. 4.
27.03.2015 - Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - ENVIROPOL, s.r.o. str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6.
27.02.2015 - Dodatok ponuka E. Benefit - ZSE Energia, a.s. str. 1, str. 2.
07.04.2015 - Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná a.s. - str. 1, str. 2, str. 3.
31.03.2015 - Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná a.s. -  str. 1, str. 2, str. 3.
27.01.2015 - Dodatok č. 2 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov - Jakub Zápala str. 1.
07.01.2015 - Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom k zmluve číslo: 5031100014 - A.S.A. SLOVENSKO s.r.o.  str. 1, str. 2.
09.01.2015 - Dodatok ku kúpnej zmluve - A. Reháková, I. Kubina str. 1, str. 2, str. 3.
07.01.2015 - Dodatok k zmluve o vykonávaní prepravy osôb - SAD Trnava str. 1.