Zmluvy 2014

  • Vytlačiť

12.12.2014 - Poistná zmluva na cintorín - Komunálna poisťovňa str. 1, str. 2, str. 3, str. 4.
10.12.2014 - Zmluva o dielo - Ing. Rudolf Otrísal - Plán ochrany obyvateľstva str. 1, str. 2.
10.11.2014 - Kúpna zmluva - Alžbeta Reháková str. 1.
10.10.2014 - DOHODA o zabezpečení hudobnej produkcie - HUDOBNÁ SKUPINA "ZÁHORÁCKI MUZIKANTI" str. 1.
03.10.2014 - DOHODA o vstupe na pozemky a ich dočasnom užívaní - NAFTA a.s. str. 1.
26.08.2014 - Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva - Jankuš Richard (ECOTEXTIL) str. 1.
21.08.2014 - Dodatok k zmluve o dielo č. BA 17/2014 - ESOPLAST SK, s.r.o. str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5.
31.07.2014 - Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci - Alojz Krajčír str. 1.
10.07.2014 - Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci 11/22200/033‐ZoS - Západoslovenská distribučná a.s. str. 1, str. 2.


02.07.2014 - Zmluva na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov - Ochrana Údajov, s.r.o. str. 1.
02.07.2014 - Zmluva o dielo č. BA 17/2014 - ESOPLAST SK, s.r.o. str. 1.
01.07.2014 - Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. str. 1.
01.07.2014 - Zmluva o dielo č. 130-05-2014 - PALKOVIČ-SK, s.r.o. str. 1.
30.06.2014 - Zmluva 38/0ŠTK /2014 o poskytnutí účelovej dotácie - Trnavský samosprávny kraj str. 1.
17.06.2014 - Zmluva 007-S-K/2014 o poskytnutí účelovej dotácie - Trnavský samosprávny kraj str. 1.
16.06.2014 - Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - ÚPSVaR Senica str. 1.
02.06.2014 - Zmluva o združenej dodávke plynu - RWE GAS Slovensko s.r.o. str. 1.
02.06.2014 - Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE Energia, a. s. str. 1.
29.05.2014 - Zmluva o nájme nebytových priestorov - Jakub Zápala str. 1.
13.05.2014 - Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov rozpočtovej rezervy predsedu vlády - Úrad vlády SR str. 1.
01.05.2014 - Dodatok k zmluve k internetu - GTS Slovakia a.s. str. 1.
23.04.2014 - Nájomná zmluva - Branislav Masár AVISDOMT str. 1.
01.04.2014 - Dodatok k zmluve o aktualizácii programov - TOPSET Solutions s.r.o. str. 1.
03.01.2014 - Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom - A.S.A. SLOVENSKO str. 1.
17.02.2014 - Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - ÚPSVaR str. 1.
11.02.2014 - Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Ministerstvo hospodárstva SR str. 1.
05.02.2014 - Dodatok č.1 k zmluve o vykonávani oddeleného zberu - ENVIDOM Zdr. výr. str. 1.
22.01.2014 - Zmluva o pôžičke č. 5510311774 Telefonica Slovakia s.r.o. . str. 1.
07.01.2014 - Zmluva o pôžičke č. 5510302536 Telefonica Slovakia s.r.o. . str. 1.
03.01.2014 - Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom- A.S.A. SLOVENSKO str. 1.