Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Zmluvy 2014

12.12.2014 - Poistná zmluva na cintorín - Komunálna poisťovňa str. 1, str. 2, str. 3, str. 4.
10.12.2014 - Zmluva o dielo - Ing. Rudolf Otrísal - Plán ochrany obyvateľstva str. 1, str. 2.
10.11.2014 - Kúpna zmluva - Alžbeta Reháková str. 1.
10.10.2014 - DOHODA o zabezpečení hudobnej produkcie - HUDOBNÁ SKUPINA "ZÁHORÁCKI MUZIKANTI" str. 1.
03.10.2014 - DOHODA o vstupe na pozemky a ich dočasnom užívaní - NAFTA a.s. str. 1.
26.08.2014 - Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva - Jankuš Richard (ECOTEXTIL) str. 1.
21.08.2014 - Dodatok k zmluve o dielo č. BA 17/2014 - ESOPLAST SK, s.r.o. str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5.
31.07.2014 - Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci - Alojz Krajčír str. 1.
10.07.2014 - Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci 11/22200/033‐ZoS - Západoslovenská distribučná a.s. str. 1, str. 2.


02.07.2014 - Zmluva na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov - Ochrana Údajov, s.r.o. str. 1.
02.07.2014 - Zmluva o dielo č. BA 17/2014 - ESOPLAST SK, s.r.o. str. 1.
01.07.2014 - Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. str. 1.
01.07.2014 - Zmluva o dielo č. 130-05-2014 - PALKOVIČ-SK, s.r.o. str. 1.
30.06.2014 - Zmluva 38/0ŠTK /2014 o poskytnutí účelovej dotácie - Trnavský samosprávny kraj str. 1.
17.06.2014 - Zmluva 007-S-K/2014 o poskytnutí účelovej dotácie - Trnavský samosprávny kraj str. 1.
16.06.2014 - Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - ÚPSVaR Senica str. 1.
02.06.2014 - Zmluva o združenej dodávke plynu - RWE GAS Slovensko s.r.o. str. 1.
02.06.2014 - Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE Energia, a. s. str. 1.
29.05.2014 - Zmluva o nájme nebytových priestorov - Jakub Zápala str. 1.
13.05.2014 - Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov rozpočtovej rezervy predsedu vlády - Úrad vlády SR str. 1.
01.05.2014 - Dodatok k zmluve k internetu - GTS Slovakia a.s. str. 1.
23.04.2014 - Nájomná zmluva - Branislav Masár AVISDOMT str. 1.
01.04.2014 - Dodatok k zmluve o aktualizácii programov - TOPSET Solutions s.r.o. str. 1.
03.01.2014 - Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom - A.S.A. SLOVENSKO str. 1.
17.02.2014 - Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - ÚPSVaR str. 1.
11.02.2014 - Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Ministerstvo hospodárstva SR str. 1.
05.02.2014 - Dodatok č.1 k zmluve o vykonávani oddeleného zberu - ENVIDOM Zdr. výr. str. 1.
22.01.2014 - Zmluva o pôžičke č. 5510311774 Telefonica Slovakia s.r.o. . str. 1.
07.01.2014 - Zmluva o pôžičke č. 5510302536 Telefonica Slovakia s.r.o. . str. 1.
03.01.2014 - Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom- A.S.A. SLOVENSKO str. 1.

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám