Starosta

  • Vytlačiť


Vladimír Smolinský

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334


Telefón: 034/654 21 88
Mobil: 0940/509 664


Poslanci obecného zastupiteľstva

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský