O obci

  • Vytlačiť
Obec Smolinské sa nachádza:
- v regióne západného Slovenska,
- v oblasti Horné Záhorie,
- kraj Trnavský,
- okres Senica.
 
Katastrálne územie obce Smolinské má výmeru 1570 ha pôdy z čoho sú pôdy hnedé lesné, mačinové a hnedozemné.
 
V súčasnej dobe má obec 435 domov a 967 obyvateľov vo všetkých vekových kategóriách.
 

Priemerný vek obyvateľstva v obci je 38 rokov. Celá obec je prevažne poľnohospodárskeho charakteru. Z geografického hľadiska obec leží na severe Záhorskej nížiny na styku s Myjavskou pahorkatinou v doline prítoku Myjavy v Chvojnickej pahorkatine 3 km severne od Šaštína-Strážov. Reliéf chotára je mierne zvlnený, rovinnú časť tvoria naviate piesky a pahorkatinu časť ml. treťohorné uloženiny prikryté sprašou.

 

Erb obce Smolinské bol schválený prípisom vydaným dňa 3.11.2004 Ministerstvom vnútra SR, heraldický register SR, Krížkova 7, Bratislava, zapísaným v heraldickom registri SR pod signatúrou S-30/04 /príloha č. 1/.

 

Opis erbu:

V modrom štíte v zelenej pažiti stojaci zlatobradý svätý Jakub v striebornom, zlato prepásanom odeve, zlatom klobúku a zlatom plášti, v pravici so zlatou mušľou, v ľavici so zlatou palicou so zlatou tekvičkou, priviazanou strieborným motúzom; vpravo a vľavo tri a tri červené zlatostredé bezkališné ruže na zelených stopkách vyrastajúce zo strieborných, na pažiti položených kalichov.